Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 45
Năm 2020 : 402
 • Vũ Thị Mai Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01684952823
  • Email:
   trangbi.th27a@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01638127639
 • Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01698702264
  • Email:
   huyentrangk31@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

 • Hà Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01643960326
  • Email:
   thuy1993bg@gmail.com
 • Nhữ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0969939263
  • Email:
   nhuthithaobg91@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01646057857
  • Email:
   quanloan1986@gmail.com
 • Nhiêu Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0985913424
  • Email:
   honghanh559@gamil.com
 • Vi Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01695466286
  • Email:
   cuonghabf@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chuyên tiếng anh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng anh.

 • Lại Thị Bến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0986045104
  • Email:
   bentuan91@gmail.com
Video Clip